Burner Riello Seri RL/1 Single Stage 107 to 398 kW